Gang Mỹ Thuật cho ra nhiều mẫu mã tay nắm cửa cổng nhôm và gang đúc đẹp .

Trong đó các mẫu như tay nắm thanh nhôm, tay nắm cửa sư tử, tay nắm cửa mặt hổ.

Cách lắp tay nắm bằng nhôm như sau :

  • Khoan lỗ định vị tay nắm cửa cổng
  • Khoan lỗ thanh tay nắm
  • Dùng đinh vít bắt từ tay nắm qua cửa cổng
  • Siết đinh vít và đánh bass
  • Cuối cùng sơn và hoàn thiện
0987997777
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon