BÔNG GANG 13

CAO : 600 M

RỘNG : 12 CM

NẶNG : 3.5 KG

bông gang 13