BÔNG GANG 32

bong gang

DÀI : 69 CM

RỘNG : 16 CM

NẶNG : 3.4 KG