BÔNG GANG 33

bông gang 33

BÔNG GANG 33

CAO : 360 MM

RỘNG : 210 MM

NẶNG : 2 KG