BÔNG GANG 36

BÔNG GANG 36

CAO : 780 MM

RỘNG : 30 MM

NẶNG : 2.8 KG

BÔNG GANG