BÔNG GANG 38

CAO : 580 MM

RỘNG : 220 MM

NẶNG : 4.9 KG