BÔNG GANG 40

BÔNG GANG 40

CAO : 650 MM

RỘNG : 450 MM

NẶNG : 5,8 KG

bong gang 40