BÔNG GANG 41

BÔNG GANG 41

CAO : 630 mm

RỘNG : 360 mm

NẶNG : 8.8 Kg