BÔNG GANG 44

CAO : 610 MM

RỘNG :295 MM

NẶNG : 7 KG

Bông gang số 44
Bông gang số 44