BÔNG GANG 44A

CAO : 560 MM

RỘNG : 340 MM

NẶNG : 9 KG

Bông gang số 44a