BÔNG GANG 11

DÀI : 765 MM

CAO : 310 MM

NẶNG : 13 KG