Tag Archives: ngành đúc gang

Lịch sử ngành đúc gang

Ngành đúc gang có lịch sử rất lâu đời, bắt đầu từ thời kỳ đồ đồng, khoảng 5.000 năm trước Công nguyên. Tuy nhiên, ngành đúc gang phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 18 và 19, khi các máy móc công nghiệp được phát triển và nhu cầu sử dụng các sản phẩm gang đúc tăng cao.