Tag Archives: bông gang đúc

BÔNG GANG ĐÚC THEO YÊU CẦU

“Bông gang đúc” là một quy trình sản xuất trong ngành công nghiệp cơ khí, trong đó gang được chảy vào khuôn đúc để tạo ra các sản phẩm có hình dạng và kích thước mong muốn. Quá trình này thường được áp dụng để sản xuất các bộ phận máy móc, phụ tùng ô tô, đồ gia dụng và nhiều sản phẩm khác.