CHÔNG GANG ĐÚC 44

Cao : 14 cm

Ngang : 9 cm

chông gang đúc