BÔNG GANG 42

BÔNG GANG 42

CAO : 630 mm

RỘNG : 360 mm

NẶNG : 8.8 Kg

bông gang cửa sắt số 42
Bông gang cửa sắt số 42