BÔNG GANG 08

Cao : 180 mm

Dài : 570 mm

Trọng lượng : 4.4 Kg

bong gang 08
Bông gang 08 bông hồng