BÔNG GANG 34

BÔNG GANG 34

CAO :170 MM

DÀI : 690 MM

NẶNG : 4.4 KG