BÔNG GANG 14

Cao : 550 mm

Rộng : 210 mm

Nặng : 4.8 Kg

Bông gang 14 (Bông gang cửa sắt)